Vad vill du göra idag?

Hos Foto­text kan du all­tid få snabb hjälp. Klicka på vår hel­p­desk överst på sidan, eller använd våra enkla tjäns­ter här nedan.

Sak­nar du inlogg­nings­upp­gif­ter till webb­tjäns­terna nedan? Kon­takta din pro­duk­tions­le­dare på Foto­text eller hör av dig till vår IT-chef, Inge­mar Björk­gård, på ingemar.bjorkgard@fototext.se.

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA UPP FILER

Här leve­re­rar du dina ori­gi­nal, bil­der och andra stora filer till oss, enkelt och säkert. Und­rar du hur du ska göra? Gå till sidan med manu­a­ler där du kan ladda hem en PDF.

KLICKA HÄR FÖR ATT SKAPA EAN OCH QR-KODER

Här ska­par du EAN-koder och QR-koder till dina tryck­sa­ker.

Manu­a­ler

Här har vi sam­lat infor­ma­tion om icc-profiler, tryck­fär­diga ori­gi­nal och annat du behö­ver för att få bästa möj­liga resul­tat. Du behö­ver ingen inloggning.