Foto­text filuppladdning

Med hjälp av vår upload-funktion kan du enkelt ladda upp filer till Foto­texts olika projektledare.

 
Då en del kun­der har upp­levt pro­blem med vår nya upp­ladd­ning via Java har vi lagt till­baka vår tidi­gare upp­ladd­ning som förstaval.

Använd denna län­ken för vår filuppladdning!

Inlogg­ning, user­name: gene­ral / lösenord: 123123
 


  

Vill du använda vår nya fil­upp­ladd­ning med Java applet, klicka här!