Ljudabsorbenter som förskönar ljudmiljön

Aku­stik­tryck är en pro­dukt som ald­rig står still. Den når stän­digt ut till fler och nu har vi nått en skola i Norr­tälje. Flera vackra motiv som pas­sade utmärkt in i mil­jön och ska­pade både en vac­ker och behag­lig atmo­sfär. Vill du veta mer om aku­stik­tryck?
Gå gärna in och läs mer om våra lju­dab­sor­ben­ter!

Ljudabsorbent med vackert motiv