Digi­tal­tryck i verkligheten

Kata­lo­ger, pro­dukt­blad eller per­so­na­li­se­rade reklamut­skick? Visit­kort eller påkos­tade inbjud­ningar? Kanske en hel bok om ditt före­tags jubi­leum, ditt livs resa, ditt bröl­lop  eller kanske ditt barns första lev­nadsår?
Vi löser alla dina tryck­saks­be­hov med digi­tal­tryck, från stora voly­mer till enstaka, per­so­na­li­se­rade exemplar.

Se exem­pel på olika trycksaker:

Vi tryc­ker foto­böc­ker av hög kva­li­tet
DR och objekts­be­skriv­ningar för fas­tig­hets­mäk­lare
Tryck­sa­ker till Mary Kays hudvårdskonsulenter

 

Vill du veta mer om digitaltryck?

Läs mer om digi­tal­tryck eller kon­takta Marie-Louise Lund­gren som gärna sva­rar på dina frå­gor.
Mejla marie-louise.lundgren@fototext.se eller ring 031–701 64 28