Foto­text filuppladdning

Med hjälp av vår upload-funktion kan du enkelt ladda upp filer till Foto­texts olika projektledare. Då en del kun­der har upp­levt pro­blem med vår nya upp­ladd­ning via Java har vi lagt till­baka vår tidi­gare upp­ladd­ning som förstaval.