Så får du bästa möj­liga resultat

Här kan du ladda ner manu­a­ler för inställ­ningar i InDe­sign och jobop­tions för export till pdf. Följ våra rekom­men­da­tio­ner för bästa möj­liga resul­tat. Kon­takta Inge­mar Björk­gård på ingemar.bjorkgard@fototext.se eller 031–7016430 om du har frågor!