Vad har vi gjort för våra kunder?

Här pre­sen­te­rar vi ett axplock av sådant som vi har hjälpt våra kun­der med. Vi må vara spe­ci­a­li­se­rade på digi­tal­tryck och digi­tal pro­duk­tion, men vi gör så myc­ket mer. Välj i menyn under Showroom för att se exem­pel på: Digi­tal­tryck, stor­for­mat, spe­ci­al­for­mat, Aku­stik­tryck®, foto och IT-lösningar. Du kanske hit­tar pre­cis det du letar efter, eller får inspi­ra­tion till nya, smarta idéer.

Kanske ser du något som du skulle vilja att vi löste på ett ännu bättre sätt? Hör av dig i så fall! Vi äls­kar utma­ningar. Här hit­tar du alla kontaktuppgifter.

Du är också väl­kom­men att hälsa på hos Foto­text i Göte­borg. Boka en tid med Tomas Silfver­berg, så får du en när­mare demon­stra­tion av våra pro­duk­ter. Mejla tomas.silfverberg@fototext.se eller ring 031–7016428.