Packs­hots för SCA

SCA är en av värl­dens största pro­du­cen­ter av hygi­en­pro­duk­ter och mjuk­pap­per. Vi foto­gra­fe­rar packs­hots för flera varu­mär­ken inom SCA-koncernen. Där­ef­ter retu­sche­rar, färg­stäl­ler och fri­läg­ger vi bil­derna, och spa­rar dem i deras bild­bank. Ibland hjäl­per vi även till med juste­ringar i förpackningsdesignen.

Vill du veta mer om Foto­texts mediabanker?

Titta då på IT-lösningar här i vårt showroom.

Vill du veta mer om foto­gra­fe­ring hos Fototext?

Läs mer om foto­gra­fe­ring hos foto­text eller kon­takta Andreas Eriks­son som gärna sva­rar på dina frå­gor. Mejla andreas.eriksson@fototext.se eller ring 031–701 64 16.