Så hit­tar du till oss

Besöks­a­dress:

Norra Alléga­tan 5, fem trap­por upp.

Post, bud eller annan mindre leverans:

Norra Alléga­tan 5, 413 01 Göteborg
Box 7045 402 31 Göteborg

Leve­ran­ser med lastbil:

Pus­ter­viks­ga­tan 7–9 (På bak­si­dan av huset)

Väg­be­skriv­ning:

Klicka här så kom­mer du till en sida där du kan fylla i din avre­se­a­dress och få en detal­je­rad vägbeskrivning.